African Diary Bill Bryson w

Bill Bryson udaje się do Kenii, na zaproszenie CARE International, organizacją charytatywną do pracy z lokalnymi społecznościami na

rzecz eliminacji

ubóstwa na świecie. Kenia, powszechnie uważany za kolebkę ludzkości, jest krajem kontrastów, ze słynnym zastrzega gry, wspaniałe krajobrazy i tętniące życiem tradycji Continue reading